ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข  เป็นรูปแสงเทียนส่องประกายรอบวงกลม  มีอักษรย่อของโรงเรียนและชื่อโรงเรียน  เป็นฐานรองรับของต้นเทียน ที่ตั้งอย่างมั่นคง  อยู่ในวงกลมเดียวกันภายในวงกลม  มีความหมายตรงกับปรัชญา และคำขวัญของโรงเรียน

วงกลม  หมายถึง  อ้อมอกของคณะครูโรงเรียนที่มอบทั้งความรักความอบอุ่น  และความปลอดภัยให้กับเด็ก เสมือนหนึ่งว่าเด็ก ๆ  ได้อยู่ในบ้านกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง

แสงเทียน  หมายถึง  แสงสว่างที่ครูส่องนำทางให้กับเด็ก ๆ และคือ  มวลประสบการณ์ที่ครู  จัดให้เด็กเพื่อให้เด็กได้ก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าทิศทางที่จะก้าวเดินไปนั้น  จะต้องประสบกับความสำเร็จ

สมดั่งใจที่ครู  และผู้ปกครองมุ่งหวัง

อักษรย่อที่ตั้งเทียน  หมายถึง  โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข  เป็นฐานรองรับและเป็นที่ตั้งอย่างมั่นคงของมวลประสบการณ์  พัฒนาการทั้ง 


สีประจำโรงเรียน         สีขาว  สีแดง

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาของเด็ก ๆ ซึ่งเปรียบดุจผ้าขาวสะอาดพร้อมที่จะรับความรู้และประสบการณ์ที่ดี

สีแดง  หมายถึง  ความรัก  ความอบอุ่น  ที่ครูมอบให้แก่เด็ก  ดังแสงของดวงอาทิตย์ที่        สาดส่องมายังพื้นโลกยามรุ่งอรุณ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ชมพู่พันธุ์ทิพย